• dshimenkrainamc@gmail.com

Wymagania na Administratora

Zdolność pracy w grupie

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptowane musisz umieć porozumieć się z innymi!

Umiejętność godzenia ludzi

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptowane musisz mieć zdolność godzenia obu stron konfliktu!

Aktywność na serwerze

Styczeń, 2018

Musisz mieć minimum jeden miesiąc aktywności na serwerze!

Dojrzałość emocjonalna

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptowane musisz zachowywać się dojrzale jak na swój wiek!

Obsługa programu

Styczeń, 2018

Musisz umieć obsługiwać się serwerem głosowym!

Wolny czas

Styczeń, 2018

Musisz posiadać wolny czas szczególnie w weekendy, nie ma twardej zasady co do ilości godzin, poprostu musisz być widoczny!

Kulturę i cierpliwość

Styczeń, 2018

Jako administrator musisz posiadać kulturę dla użytkowników jak i wyższej administracji oraz cierpliwość dla osób nie umiejących posługiwać się komunikatorem głosowym.